©2014-2018, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 83, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, tp Cao Bằng
Điện thoại: Điện Thoại: (026) 3852 397 Fax: (026) 3 952 274